Odluka o poništenju postupka Javne nabavke
Thursday, 07 March 2019

Broj: 01-343/19-7
Datum: 06.03.2019.


Na osnovu člana 70. st. 4. Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH broj: 39/14,  i člana 30. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JKP „Komunalac“ Tuzla broj: 01-2238/18 od 28.11.2018. godine, a nakon razmatranja Preporuke  Komisije broj: 01-343/19-6 od 06.03.2019. godine,  direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je O D L U K U o poništavanju postupka nabavke ličnih zaštitnih sredstava i opreme za radnike.

I

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku broj: 01-343/19-6 od 06.03.2019. godine, pa se postupak nabavke ličnih zaštitnih sredstava i opreme za radnike pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke roba broj: 01-343/19-1 od 27.02.2019. godine, poništava.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 

 
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke
Thursday, 28 February 2019

Broj: 01-2401-18/19-10
Datum: 22.02.2019. godina

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka e), člana 70. st. 1., 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-2401/19-9 od 21.02.2019. godine, u postupku javne nabavke radova na izgradnji kompostane na sanitarnoj deponiji “Desetine” Tuzla, direktor je donio ОDLUKU o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji kompostane na sanitarnoj deponiji “Desetine” Tuzla.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Informacija o objavi pregovarackog postupka
Wednesday, 27 February 2019
INFORMACIJA o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku - LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA I OPREME ZA RADNIKE JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla.
 
U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.
 
Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.
 
 
JAVNA RASPRAVA
Monday, 18 February 2019
Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH, poziva stanovnike, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu učešće u JAVNOJ  RASPRAVI ocjene Studije utjecaja na okoliš u postupku  izdavanja okolinske dozvole za projekat - Sanacija sanitarne deponije grada Tuzla i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja na lokaciji  „Desetine“   općina Tuzla.

Javna rasprava će se održati, u Tuzli u prostorijama MZ Solana, Save Kovačevića 4, 75 000 Tuzla,  dana 07.03.2019. godine sa početkom u 12.00 sati

Dnevni red:

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole  
    (predstavnik Federalnog ministarstava okoliša i turizma).

2. Prezentacija  Projekta i Studije o procjeni  utjecaja na okoliš    
    (predstavnik konsultanta i investitora).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostaviti ovom ministarstvu, najdalje za 30 dana od dana javnog objavljivanja.

Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole, dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. M. Marulića br 2.  Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, link okolišne dozvole/javne rasprave.
 
OBNOVA JAVNOG OGLASA - LICITACIJA 3
Monday, 28 January 2019

Broj: 01-171/19-1
Tuzla, 28.01.2019. godine


Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te Odluke o ponovljenoj trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje-licitacije br: 01-171/19-1 od 28.01.2019. godine, direktor preduzeća objavljuje JAVNI OGLAS o ponovljenoj trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije,

1.    PREDMET PRODAJE:

1.1.     Predmet Javnog oglasa je ponovljena treća prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, i to:

1.    Buldožer LIEBHERR  PR 724 LGP

proizvođač: LIEBHERR
tip: PR 724 LGP
ser.br: VAUZO755KZT011273
god prozvodnje: 2010.
motor: 120 k W

2.    Viljuškar HYUNDAI  HB 15 E

proizvođač: HYUNDAI  
tip: HB 15 E
ser.br: 2151266
godina proizvodnje: 2011.
Ostalo: neispravan sat

3.    Viljuškar dizel
Stanje: neispravan

4.    Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ

Proizvođač: DAIMLER-BENZ
Tip: 1617
Broj šasije: 38506714698304
godina proizvodnje: 1980.
Motor: dizel

Kompletan oglas možete pogledati ovdje.

Opširnije...
 
Odluka o poništenju postupka Javnog oglasa
Thursday, 24 January 2019

Broj: 01-153/19
Tuzla, 24.01.2019. godine

Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te na osnovu tačke 10.,3. Javnog oglasa o trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, Direktor preduzeća donosi sljedeću ODLUKU o poništenju Javnog oglasa o  trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije,

I

Poništava se postupak Javnog oglasa o trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije,  objavljen na zvaničnoj internet stranici preduzeća JKP”Komunalac” d,o,o, Tuzla dana 11.01.2019. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor 

Mr. sc. Admir Bećirović

 
JAVNI OGLAS - LICITACIJA 3
Friday, 11 January 2019

Broj: 01- 67/19-2

Tuzla, 11.01.2019. godine


Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te Odluke o trećoj  prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje-licitacije br: 01-67/19-1 od 11.01.2019. godine, direktor preduzeća objavljuje JAVNI OGLAS o trećoj prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije,

 

1. PREDMET PRODAJE:

1.1. Predmet Javnog oglasa je druga prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, i to:

1.Buldožer LIEBHERR  PR 724 LGP

proizvođač: LIEBHERR
tip: PR 724 LGP
ser.br: VAUZO755KZT011273
god prozvodnje: 2010.
motor: 120 k W

2. Viljuškar HYUNDAI  HB 15 E

proizvođač: HYUNDAI  
tip: HB 15 E
ser.br: 2151266
godina proizvodnje: 2011.
Ostalo: neispravan sat

3.Viljuškar dizel
Stanje: neispravan

4.Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ

Proizvođač: DAIMLER-BENZ
Tip: 1617
Broj šasije: 38506714698304
godina proizvodnje: 1980.
Motor: dizel

Ostatak oglasa možete pogledati ovdje.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 12 od 128

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 1

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević