21 april, 2012

AKCIJA PRIKUPLJANJA I ODVOZA KABASTOG I KRUPNOG OTPADA

Za posjetioce koji dolaze sa drugih web portala klikom ovdje mogu posjetiti direktno portal Komunalaca.