AKCIJA UKLANJANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA SA JAVNIH POVRŠINA

   

Za posjetioce koji dolaze sa drugih web portala klikom ovdje mogu posjetiti direktno portal Komunalca.