ODRŽAVANJE HIGIJENE KONTEJNERA 2013

 

Za posjetioce koji dolaze sa drugih web portala klikom ovdje mogu posjetiti direktno portal Komunalca.