ČIŠČENJE VODOTOKA - KORITO RIJEKE JALE U GORNJOJ TUZLI - 2013

Fotografisano 27.08.2013. godine

Fotografisano 30.08.2013. godine

Fotografisano 05.09.2013. godine

Fotografisano 11.09.2013. godine

Za posjetioce koji dolaze sa drugih web portala klikom ovdje mogu posjetiti direktno portal Komunalca.