Javne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca PDF Ispis E-mail
Administrator   
Monday, 22 April 2019
Broj: 01-330/19-6
Datum: 19.04.2019. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-330/19-5 od  19.04.2019. godine, u postupku javne nabavke dizel goriva, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-330/19-5 od 19.04.2019. godine i ugovor za javnu nabavku dizel goriva  dodjeljuje se ponuđaču “HOLDINA“ d.o.o. Sarajevo, ponuda broj: HI2.2-4-354/19 od 03.04.2019. godine, za ponuđenu cijenu 1.393.235,00 KM КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca PDF Ispis E-mail
Administrator   
Tuesday, 09 April 2019
Broj: 01-347/19-6
Datum: 29.03.2019. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-347/19-5 od  28.03.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga hidrauličke korpe za rad na visini, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-347/19-5 od 28.03.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga hidrauličke korpe za rad na visini- LOT 1 se dodjeljuje ponuđaču „WORTMANN METAL“ d.o.o. Tinja, ponuda broj: 01-537/19 od 27.03.2019. godine, za ponuđenu cijenu 4.000,00 KM КМ bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca PDF Ispis E-mail
Administrator   
Tuesday, 09 April 2019
Broj: 01-335/19-6
Datum: 01.04.2019. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-347/19-5 od  28.03.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-335/19-5 od 28.03.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina se dodjeljuje ponuđaču „Experting“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-550/19 od 28.03.2019. godine, za ponuđenu cijenu 2.700,00 KM КМ bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan došpis možete pogledati ovdje.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca PDF Ispis E-mail
Administrator   
Monday, 01 April 2019

Broj: 01-344/19-6
Datum: 29.03.2019. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-334/19-5 od  28.03.2019. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-344/19-5 od 28.03.2019. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova   dodjeljuje se ponuđaču „EXPERTING“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-516/19 od 25.03.2019. godine, za ponuđenu cijenu 4.800,00 KM КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

Zadnja Promjena ( Monday, 01 April 2019 )
 
Odluka o poništenju postupka Javne nabavke PDF Ispis E-mail
Administrator   
Thursday, 07 March 2019

Broj: 01-343/19-7
Datum: 06.03.2019.


Na osnovu člana 70. st. 4. Zakona o javnim nabavkama Službeni glasnik BiH broj: 39/14,  i člana 30. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova JKP „Komunalac“ Tuzla broj: 01-2238/18 od 28.11.2018. godine, a nakon razmatranja Preporuke  Komisije broj: 01-343/19-6 od 06.03.2019. godine,  direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je O D L U K U o poništavanju postupka nabavke ličnih zaštitnih sredstava i opreme za radnike.

I

Prihvata se preporuka Komisije za nabavku broj: 01-343/19-6 od 06.03.2019. godine, pa se postupak nabavke ličnih zaštitnih sredstava i opreme za radnike pokrenut Odlukom o pokretanju postupka nabavke roba broj: 01-343/19-1 od 27.02.2019. godine, poništava.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 

Zadnja Promjena ( Monday, 01 April 2019 )
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 19 - 27 od 47

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević