Cjenovnik usluga sa 17.04.2015.
1.  CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA DOMAĆINSTVA

RB

USLUGA ODVOZA

KOMUNALNOG OTPADA

CIJENA

1

Cijena usluge po članu domaćinstva u kolektivnom stanovanju

3,00 KM

2

Cijena usluge u individualnom stanovanju do 100m2  (paušalno)

8,00 KM

3

Cijena usluge u individualnom stanovanju 100-150m2 (paušalno)

10,00 KM

4

Cijena usluge u individualnom stanovanju preko 150m2 (paušalno)

15,00 KM

5

Cijene usluga u vikendicama i stambenim objektima koji se povremeno koriste (paušalno)

3,00 KM

Za sve kategorije:

Naknada za održavanje i nabavku posuda za komunalni otpad, odvoz i deponovanje pepela, šljake, te odvoz krutog otpada

2 KM/domać.

 

DODATAK:

Davalac usluga može, na zahtjev korisnika, izvršiti korekciju načina obračuna cijene usluge odvoza smeća, i to:

  • za individualne objekte (kuće) u kojima živi samo jedan član domaćinstva, obračun se može vršiti na osnovu broja članova, a ne prema površini  stambenog objekta

  • za kolektivne stambene objekte (stanove) u kojima živi preko četiri člana domaćinstva, obračun se može vršiti tako što će se računati maksimalno četiri člana.

Korisnici usluga su dužni priložiti potrebnu dokumentaciju, kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za korekciju načina obračuna cijene odvoza smeća.

 

2.  CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE

RB

USLUGA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

Cijena (KM/m2)

1

Poslovni prostor I kategorije (pekare na čvrsto gorivo, mesnice, ugostiteljski objekti: restorani, aščince, ćevabžince, buregdžinice, trgovinske radnje prehrambene i mješovite robe, voća i povrća, kao i djelatnosti slične namjene)

1,20

2

Poslovni prostor II kategorije (kafane, kafe slastičarne, picerije, slastičarne, automehaničari, autolimari, autoelektričari, stakloresci, limari, bravari i sl.zanati, vulkanizeri, stolari, obućari, električari, krojači, štamparije, vodoinstalateri, kao i djelatnosti slične namjene)

1,00

3

Poslovni prostor III kategorije (trgovinske radnje vodoinstalacionog materijala, elektromaterijala, autodjelova, boja i lakova, konfekcije i metražne robe, sportske opreme, audio i video tehnike, kompjutera i kompjuterske opreme, obuće, posuđa i slično,benzinske stanice (pumpe),knjižare, cvjećare, pržionice kafe, punionice sokova, pekare na plin, mazut i električnu energiju, autopraonice, brijačko-frizerski saloni, butici, kao i djelatnosti slične namjene).

0,90

4

Poslovni prostor IV kategorije (parfimerije, saloni za ljepotu i masažu, kozmetički saloni, privatne ljekarske i stomatološke ordinacije, rehabilitacioni centri, pečatoresci, servisi za opravku kućanskih aparata, saloni zabave, kao i djelatnosti slične namjene).

0,80

5

Poslovni prostor V kategorije (fotografi, fotokopirnice, knjigovodstveni servisi, urari, zlatari, advokati, sudski tumači, prevodioci, videoteke, auto škole, špedicije, agencije, biroi, predstavništva, osiguravajuća društva, optičari, udruženja građana, sjedišta političkih stranaka, kao i djelatnosti slične namjene).

0,70

6

Poslovni prostor VI kategorije (saloni automobila, prodavnice namještaja, tepiha i sl., mega i supermarketi, robne kuće, izložbeno-galerijski prostori, predstavništva za prodaju roba na veliko, carinski terminali kao i djelatnosti slične namjene).

0,55

7

Poslovni prostor VII kategorije (korisnici iz oblasti privrede i ustanove (banke, mikrokreditne organizacije, instituti, organi uprave, pijace, i slično)

0,35

8

Poslovni prostor VIII kategorije (iz oblasti zdravstva, izuzev apoteka, školstva, kulture i sporta, vjerske institucije, administrativne prostorije humanitarnih organizacija, dobrotvornih i nacionalnih društava)

0,25

9

Naknada za održavanje i nabavku posuda za komunalni otpad, odvoz i deponovanje pepela, šljake, te odvoz krutog otpada

2 KM/domać.

10

Kiosci , tezge za prodaju na otvorenom, ljetne bašte u periodu dok rade, i za sve djelatnosti malih kvadratura (paušalno)

15

 

Cijene vanrednog odvoza otpada, po pozivu za pravna i fizička lica:

 

Kontejner peka (7m3)

Uslugu sačinjava: postavljanje, podizanje peke, te odvoz i deponovanje otpada

cijena po turi: 100KM sa PDV-om

 

Utovar, odvoz i deponovanje šuta nastalog manjim gradjevinskim radovima

(renoviranje kupatila, stanova, poslovnih prostora)

cijena po vreći (cca 50kg): 2KM+PDV

 

Vozilo HAFEI (manji kamionet)

Dolazak na lice mjesta, utovar, odvoz i deponovanje otpada

cijena po turi: 40KM+PDV

 

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 1

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević