REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA

Na osnovu člana 111. Odluke o komunalnom redu Općine Tuzla, svi vlasnici, odnosno korisnici stambenih i poslovnih prostora, kao i privremeno zauzetih javnih površina, dužni su se uključiti u prikupljanje i odvoz smeća zaključivanjem ugovora sa davaocem komunalne usluge o pružanju usluga odvoza smeća i plaćati mjesečnu naknadu na ime korištenja ovih usluga licu kome je povjereno vršenje ovih poslova.

FIZIČKA LICA

Ukoliko do sada niste prijavljeni na uslugu odvoza komunalnog otpada ili ste promjenili adresu stanovanja, potrebno je da
lično na adresu JKP „Komunalac“ dostavite sljedeću dokumentaciju:

- kopiju kupoprodajnog ugovora - za vlasnike stambenog prostora u kolektivnom ili individualnom smještaju

- ručno popunjen i potpisan prijavni obrazac koji možete preuzeti ovdje.

Ukoliko zbog smrtnog slučaja stambeni prostor se ne koristi, u svrhu odjave usluge odvoza komunalnog otpada, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:
- kopiju smrtovnog lista,

- izjavu dva svjedoka (koji žive u blizini individualnog stambenog objekta) da se individualni stambeni objekat ne koristi ili

- potvrdu Odbora etažnih vlasnika da se stambeni prostor u kolektivnom smještaju ne koristi i

- ručno popunjen obrazac (od strane članova uže porodice) za odjavu korisnika koji možete preuzeti ovdje.

PRAVNA LICA

Ukoliko ste pravno lice registraciju možete izvršiti dostavljanjem sljedeće dokumentacije:

- kopija rješenja o registraciji pravnog lica,

- kopiju ID broja,

- ugovor o vlasništvu/zakupu prostora (ukoliko je privredni subjekt pod zakupom),

- popunjen, potpisan i ovjeren obrazac koji možete preuzeti ovdje.

Nakon razmatranja dostavljene dokumentacije te u skladu sa važećim cjenovnikom o odvzu komunalnog otpada, na vašu adresu će dolaziti račun od datuma prijave i registracije fizičkog ili pravnog lica sa iznosom za mjesečnu naknadu usluge odvoza komunalnog otpada.

Adresa:
JKP „Komunalac“ Tuzla
Husinskih rudara bb, Miladije, Tuzla
Rad sa strankama: 08:00 – 14:00

Kontakt telefoni:
Fizička lica: 035/302-551
Pravna lica: 035/302-554

 

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević