Informacija o pregovaračkom postupku
Tuesday, 02 June 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-951/20-3
Tuzla, 02.06.2020. godine

I N F O R M A C I J A o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
ODLUKU o oslobađanju obaveze plaćanja usluge
Monday, 04 May 2020

Broj: 01-540A/20
Tuzla, 20.03.2020. godine

Na osnovu Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020. godine, broj: 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-10-/20 od 17.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020.godine kao i Naredbi broj: 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine i broj 12-40-6-148-12-1/20 od 27.03.2020.godine, Odluke Vlade TK br 02/1-40-6226/20 OD 17.03.2020. godine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području TK, a na osnovu člana 53. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća donosi sljedeću ODLUKU o oslobađanju obaveze plaćanja usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada za pravne subjekte

I

Pravnim subjektima, korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada, kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite naređeno privremeno obustavljanje pružanja usluga odnosno obavljanja registrovanih djelatnosti, a kojima se usluga odvoza komunalnog otpada obračunava u fiksnom iznosu na mjesečnom nivou, neće se vršiti fakturisanje usluge odvoza komunalnog otpada u periodu 17.03.-30.04.2020. godine.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
Javni oglas za prijem radnika
Monday, 27 April 2020

Broj: 01-695/20-1
Datum, 23.04.2020. godine


Na osnovu odredbi člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19 4/20) i člana 3. Odluke o potrebi prijema u radni odnos, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, raspisuje JAVNI  OGLAS za prijem radnika u radni odnos:


1.    Radnik na utovaru smeća,    2 izvršioca,   na određeno vrijeme (12 mjeseci)

Opis poslova za radno mjesto:

  • Obavlja sve poslove na odvozu smeća koji obuhvataju iznošenje posuda za smeće, utovar smeća na vozilo, vraćanje posuda
  • Rukuje uređajima za pražnjenje kontejnera koji se nalaze na vozilu prema uputstvu proizvođača
  • Prilikom pražnjenja posuda za smeće, vodi računa da ne dođe do oštećenja istih
  • Odgovoran je za osnovna sredstva i sitan inventar sa kojim radi
  • Odgovoran je za higijenu prostora oko posuda za odlaganje smeća, nakon pražnjenja istih

Ostatak oglasa možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete skinuti ovdje.

 
Primarna selekcija u 2500 domacinstava
Thursday, 16 January 2020

2.500 domaćinstava u Tuzli kreće sa primarnom selekcijom otpada

   

JKP Komunalac i Centar za ekologiju i energiju nastavljaju sa aktivnostima na uvođenju primarne selekcije otpada u individualnim stambenim objektima. Nakon podjele kanti za ambalažni i miješani otpad u MZ “Dokanj“ i Maloj Solini u MZ “Solina“, koja se vršila krajem decembra 2019, od juče je nastavljena podjela kanti za građane koje žive u MZ Solina. Domaćinstva dobijaju: žutu kantu od 240 litara za ambalažni otpad i sivu kantu od 120 litara za miješani otpad. Tokom mjeseca januara i februara 2020. godine u mjesnim zajednicama Dokanj, Solina i Gornja Tuzla će biti podijeljeno 5.000 kanti za 2.500 domaćinstava i postavljeno 20 kontejnera za staklo. U proljeće će 300 zainteresiranih domaćinstava dobit i kompostere za kompostiranje organskog otpada.

Nabavka i podjela kanti, je dio aktivnosti prekograničnog projekta "Predgrađa recikliraju - Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle" (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2014 - 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP "Duboko" Užice, JKP "Komunalac" Tuzla, JKP "Bioktoš" Užice i "Centar za ekologiju i energiju" Tuzla.

 
Javni oglas
Friday, 06 December 2019

Broj: 01-2411/19-1

Datum: 04.12.2019. godine

Na osnovu odredbi člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19) i člana 3. Odluke o potrebi prijema u radni odnos, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos:

1. Radnik za kafilerijske usluge, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

Ostatak Oglasa možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

 
Prvi snijeg u sezoni 2019/2020
Tuesday, 03 December 2019
 Tokom noći 03.12.2019 bilježimo prve padavine snijega na području grada Tuzla za sezonu 2019/2020. Mehanizacija JKP Komunalac je angažovana na pluženju snijega sa saobraćajnica i mašinskom posipanju abrazivnog materijala za sprječavanje poledice. Određeni broj komunalnih radnika je angažovan na ručnom uklanjanju snijega sa šetnica i trotoara.
 
Standard advertisement for local publication
Friday, 18 October 2019
Standard advertisement for local publicationof local open tender procedures

Contract title: Procurement of the waste selection bins and containers, for the purposes of the SUBREC project in Bosnia and Herzegovina

Publication reference: 48-00-00046/2016-28-9/TD11

PUC "Komunalac" Tuzla intends to award a supply contract for Procurement of the waste selection bins and containers, for the purposes of the SUBREC project in Bosnia and Herzegovina, in City of Tuzla, within the project Suburban recycling – Establishing System of Waste Management in Suburban Areas of Užice and Tuzla (ref. no: 48-00-00046/2016-28-9), with financial assistance from the Cross-border Programme Serbia - Bosnia and Herzegovina, 2014-2020 under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II), allocations for 2014, 2015 and 2016; Reference: EuropeAid/139072/ID/ACT/Multi

The tender dossier is available from the address of the Contracting Authority (PUC Komunalac, Husinskih rudara bb Street, 75000 Tuzla) http://www.komunalactz.com.ba/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=75 and the advertisement for local publication is published in the Official Gazette of Bosnia and Herzegovina, national daily newspapers Dnevni avaz and on the website of PUC Komunalac.

 
The deadline for submission of tenders is 20 November 2019 before 14.00 hrs.

Contract notice is available here Contract Notice.
Tender dossier is available here Tender Dossier
... 23.12.2019 ...
Contract Award Notice can be downloaded HERE.

 
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 13 - 24 od 164

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 1

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević