7 februar 2012
Tuesday, 07 February 2012
Tokom dana 7. februara snijeg nastavio intenzivno padati. Sva mehanizacija i ljudstvo Zimske službe JKP Komunalca na terenu i nastavlja se intenzivno raditi na pluženju snijega sa saobraćajnica i lokalnih puteva koji se vežu na glavne saobraćajnice. Dodatno angažovane mašine radile na stvaranju prohodnosti na putevima koji gravitiraju MZ Gornja Tuzla, Ljubače, Kiseljak, Lipnica (Inkubacioni Centar)

Radnici Komunalca i dodatno angažovane mašine rade na ručnom i mašinskom čiščenju pješačkih zona, mostova, trotoara po gradu, prema planu i programu.
 
6-7 februar 2012
Tuesday, 07 February 2012
Tokom noći sa 6. na 7. februara zabilježene nove padavine od 10-15cm novog snijega.
Kompletna mehanizacija i ljudstvo Zimske službe Komunalca angažovano na terenu, i vrši se uklanjanje snijega i posipanje abrazivnog materijala po saobraćajnicama prema planu i programu rada. U više navrata tokom noći radilo se na prilazima bolnicima, sjeverna i dio južne magistrale, put deponije, transferzale u gradu.
Radjeno je u ulicama Armije BiH, Turalibegova, M.Fizovića, Sjenjak, Stupine, Zlokovac, Hukići, Momanovo, Vukovarska, Fočanska, Druga Krajiška do Baraka, Bećarevac, 6.Bosanska, Hasana Brkića, Slatina oko Doma Zdravlja, Paša bunar, Krečanska, Gujina, Put za Husino, Kiseljak, Put Breza, Pasci, Ravna Trešnja, Kula, Crvene Njive, Kužići, Slavinovići naselje, Križani.
 
6 februar 2012
Monday, 06 February 2012

Zabilježene nove padavine snijega tokom noći i tokom dana 6. februara 2012.

Kompletna mehanizacija i ljudstvo Zimske službe Komunalca je na terenu, i vrši se uklanjanje snijega i posipanje abrazivnog materijala po saobraćajnicama prema planu i programu rada.

Pored saobraćajnica u IiII prioritetu, radi se na obezbjeđivanju prohodnosti glavnih i sporednih ulica po visinskim zonama, sa lijeve i desne strane brda, kao i po prigradskim MZ.

Dvije dodatno angažovane mašine rade na uklanjanju snijega sa lokalnih puteva koji se vežu na glavne saobraćajnice, a iste gravitiraju MZ Husino i MZ Simin Han.

Radnici Komunalca rade na ručnom čiščenju pješačkih zona, mostova, trotoara po gradu.

 
5-6 februar 2012
Monday, 06 February 2012

Tokom noći 5. na 6. februar nastavljeni radovi zimske službe na pluženju i posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama.

Radjeno je na potezu:

- Mramor, Stari Mramor, Marina Glava, Plane, Šički, Bukinje (stari put), Lipnica, Grebnica, Sr. Lipnica

- Put Husino-Kiseljak

- Put Deponije Desetine

- Prilazi bolnicama (Gradina i Slavinovići)

- Slavinovići, A.Šantića, Sjenjak, sjeverna i južna magistrala, i transverzale

- Aleja A.Izetbegovića, M.Fizovića, Turalibegova

- Vikaljska, B. Nušića

Ručno solenje šetališta na prilazima bolnici Gradina, trotoari na sjevernoj magistrali od Brčanske do zgrade T.Kantona, Oktobarska, Turalibegova, M.Delibašića

 
5 februar 2012
Sunday, 05 February 2012

Tokom dana (5 februar 2012) nastavljeno je sa radom zimske službe Komunalca na uklanjanju snijega sa saobraćajnica i posipanju abrazivnog materijala.

Mašinsko pluženje i posipanje je radjeno na potezu:

- Tetima-Hidani-Nikolići-Breške-G.iD.Obodnica-Avdibašići -Trstje-Grebnica-Lipnica

- Grabovica-Križani

- Put Breza-Kula-Ši Selo (B.Radića, Vukovarska, Zlokovac, Vakufska, Put Panorama)

- Orašje

- Požarnica (naselje Trakilovići)

- Vilušići

Mašinsko pluženje na potezima:

- Slavinovići naselje, Branilaca BiH, Alekse Šantića, Ismeta Mujezinovića

- Stupine, Aleja A.Izetbegovića

Dodatno solenje saobraćajnica na I prioritetu u gradu, sjeverna i južna magistrala, kao i prilazi bolnicama

U toku su radovi i sa dodatno angažovanim mašinama za uklanjanje snijega na lokalnim putevima koji se vežu na glavne saobraćajnice na potezu MZ Kiseljak, Ljubače i Husino, kao i MZ Lipnica (sve tri Lipnice), te visinske zone u MZ Centar (Kozlovac, Igmanskog Marša, Tubesija, Hamdije Pozderca, Altumbabići)

Nastavljeni su radovi na mašinskom i ručnom uklanjanju snijega sa pješačkih zona, trotoara.

 
4-5 februar 2012
Sunday, 05 February 2012
U noći sa 4 na 5 februar mehanizacija JKP Komunalca je radila na raščišćavanju snijega i posipanju abrazivnog materijala na sljedećim lokacijama/potezima:
Pasci, Husino, Mandići, Rasovac do Hrustine šume, Paša Bunar, R.Vikića, Više bazena u Moluhama, Meme Suljetovića, Save Kovačevića, Zenička, Put Deponije Desetine, Miračev Sokak, i drugo.
Rađeno je takodjer na uklanjanju snijega na saobraćajnicama u krugu UKC-a, kao i putne komunikacije oko Doma Zdravlja.

Rasplužene i proširene su sjeverna i južna saobraćajnica, te uređene raskrsnice od zgrade Vodovoda do Brčanske Malte, te na Južnoj magistrali od 15 Maja do Omege, koje se nisu stigle uraditi tokom dana 4 februara. Mašinski su rađeni trotoari od Zikompa do Brčanske malte i od Brčanske Malte do Hotela Tuzla.
Opširnije...
 
4 februar 2012
Saturday, 04 February 2012

Tokom noći sa 3. na 4. februar 2012 zabilježene su nove snježne padavine (novih cca 30cm) što je u značajnoj mjeri otežalo situaciju na terenu i otežalo rad zimske službe JKP Komunalac Tuzla.

Sve saobraćajnice koje su rađene prethodnog dana, a pripadaju IiII prioritetu su se morale nanovo raditi, tokom noći i cijeli dan 4 februara. Obzirom da se intenzitet padavina ne smanjuje, predviđamo da će se i tokom noći (4/5 februar) morati ponovo angažovati na istim saobraćajnicama, kako bi se omogućila prohodnost. Moramo napomenuti da u ovakvim situacijama, kada padnu velike količine snijega za kratko vrijeme, i iste ne prestaju, dužnost je obezbjediti prohodnost za saobraćajnice I i II prioriteta, a po omogućenoj prohodnosti, prilazi se dodatnom uređenju situacije na terenu. Rezultati na terenu uveliko zavise i od temperature, jer niska temp. dodatno pravi problem jer umanjuje efekat djelovanja abrazivnog materijala.

Opširnije...
 
«« Početak « Prethodna 11 12 13 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 121 - 132 od 146

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević