Odluka za javnu nabavku br. 01-236/16-7
Monday, 14 March 2016

Broj: 01-236/16-7
Datum: 09.03.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-236/16-6 od  09.03.2016. godine, u postupku javne nabavke robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-236/16-6 od 09.03.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima dodjeljuje se ponuđaču „GUMA M“ d.o.o. Mostar, ponuda broj: 01-445/16 od 08.03.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pregledati ovdje.

 
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Wednesday, 24 February 2016

Broj: 01-2184-15/16-7
Datum:05.02.2016. godine


Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. st. 6.Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu Uputstva Agencije za javne nabavke br: 02-02-1-4855-1/15 od 22.12.2015. godine, zaprimljen kod ugovornog organa pod brojem: 01-2337/15 dana 24.12.2015. godine, a u postupku javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća je donio ODLUKU о otkazivanju postupka javne nabavke.

Član 1.
Otkazuje se postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2016. godinu
Tuesday, 09 February 2016

Broj: 01- 2249/15-3.1
Tuzla, 09.02.2016. godina

Na osnovu 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i člana 53. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, te na osnovu Zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana nabavki za 2016. godinu br: 01-191/16 od 05.02.2016. godine podnesenog od strane rukovodioca Sektora tehničkih poslova, direktor preduzeća donosi O D L U K U o Izmjenama i dopunama Plana nabavki JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla za 2016. godinu.

Na sljedećem linku možete pročitati cijelu Odluku.

 
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Thursday, 04 February 2016

Broj: 01-501-14/16-1
Datum: 04.02.2016. godine


Na osnovu člana 69. stav (3), člana 70. st. 4., Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u postupku javne nabavke robe dizel goriva (euro 5) za teretna motorna vozila broj: 938-1-1-1-14/14 objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 26/14 dana 07.04.2014. godine, direktor preduzeća je donio ODLUKU о otkazivanju postupka javne nabavke.

Član 1.
Otkazuje se postupak javne nabavke robe dizel goriva (euro 5) za teretna motorna vozila iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Na ovom linku možete pročitati ostatak dokumenta.

 
8. januar, 2016
Friday, 08 January 2016

Tokom noći 7. na 8. januar, 2016. god. dežurna služba zimskog održavanja radila na oslobađanju autobuskih stajališta i raskrsnica na južnoj i sjevernoj saobraćajnici od leda i snijega, kao i određeni dio trotoara gdje je moguć pristup mehanizaciji. Jedan dio mehanizacije je bio angažovan na oslobađanju od leda i snijega saobraćajnica II i III prioriteta. Jači minus u jutarnjim satima usmjerio je jedan dio mehanizacije na posipanje abrazivnog materijala po saobraćajnicama I prioriteta.

Tokom dana planiran je nastavak uređenja trotoara i sporednih ulica u gradu ručnim i mašinskim putem, a dio mehanizacije će raditi na uklanjanju leda i snijega sa saobraćajnica u padinskim naseljima i prigradskim mjesnim zajednicama.  

 
6 januar, 2016
Wednesday, 06 January 2016

Sa današnjim danom 6. januar, 2016 (11:00 sati) nastavljeno je sa radom službe zimskog održavanja.

Sve raspoložive ekipe su na terenu. Trenutno se radi na saobraćajnicama II prioriteta (glavne saobraćajnice u prigradskim mjesnim zajednicama), a sve saobraćajnice I prioriteta su kompletno prohodne. Jedna radna mašina radi na čiščenju ulica koje povezuju sjevernu i južnu magistralu, kao i saobraćajnica u gradskim naseljima.

Tokom noći radilo se na oslobađanju raskrsnica i sporednih ulica koje gravitiraju centrom grada. Izvršeno je dodatno posipanje abrazivnog materijala, kako bi se omogućilo otapanje i uklanjanje formiranih ledenih ploča na ulicama koje povezuju sjevernu, južnu magistralu, kao i sporedne ulice u gradu. Ručno se vrši uklanjanje leda i snijega na pješačkim prelazima, raskrsnicama, i pješačkim stazama.

Sa večernjim satima, kada se smanji intenzitet saobraćaja, dodatno će se raditi na oslobađanju raskrsnica, i spojeva padinskih naselja na glavne saobraćajnice, a ovisno o intenzitetu eventualnih padavinama tokom noći, raspoloživa mehanizacija će biti vraćena na održavanje saobraćajnica I prioriteta.

Služba zimskog održavanja radi 24 sata, i u tom režimu rada će se nastaviti raditi sve do obezbjeđenja potpune prohodnosti na svim saobraćajnicama koje su u programu održavanja.

 
5. januar, 2016
Tuesday, 05 January 2016
Tokom večernjih sati i noći sa 4. na 5. januar, 2016. zabilježene su nove padavine (snijeg i ledena kiša). Isto je uzrokovalo zadržavanje mehanizacije na saobraćajnicama prvog prioriteta tokom noći. U ranim jutarnjim satima jedan dio mehanizacije je radio na oslobađanju raskrsnica od nanosa snijega na dijelu sjeverne i dijelu južne magistrale. U toku današnjeg dana sva mehanizacija će biti raspoređena na prigradskim naseljima i visinskim zonama. Jedan dio radne snage radit će na oslobađanju pješačkih staza na semaforima i raskrsnicama na južnoj i sjevernoj saobraćajnici, a drugi na čiščenju trotoara prema bolnici Gradina. U centru grada će se nastaviti sa čiščenjem i proširenjem pješačkih staza, a mali traktori su raspoređeni na trotoarima pored glavnih saobraćajnica.   
 
Sa oslobađanjem dionica u drugom prioritetu, tokom noći sa 5. na 6. januar, kada slabija frekvencija saobraćaja omogući, planiran je ulazak mehanizacije u gradska naselja i dodatno raščišćavanje transverzala i raskrsnica. Eventualno nove padavine tokom dana i naredne noći uzrokovati će zadržavanje mehanizacije na održavanju saobraćajnica prvog prioriteta.
 
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 61 - 72 od 156

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević