Odluka za javnu nabavku br. 01-759/16-12
Monday, 18 July 2016

Broj: 01-759/16-12
Datum: 13.07.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-759/16-11 od  13.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe dizel goriva BAS EN 590 euro 5, direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-759/16-11 od 13.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe dizel goriva BAS EN 590 euro 5 dodjeljuje se ponuđaču „Hifa“ d.o.o. Tešanj, ponuda broj: 01-1382/16 od 12.07.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 275.310,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-984/16-7
Monday, 18 July 2016

Broj: 01-984/16-7
Datum: 11.07.2016. godina
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-984/16-6 od  11.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog kiper kamiona nosivosti do 8 tona, direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-984/16-6 od 11.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe polovnog kiper kamiona nosivosti do 8 tona dodjeljuje se ponuđaču „SV Company“ d.o.o. Trn-Laktaši, ponuda broj: 01-1349/16 od 07.07.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-1122/16-6
Thursday, 23 June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1122/16-5 od  17.06.2016. godine, u postupku javne nabavke robe mehanizacije za održavanje zelenih površina i parkova Direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1122/16-5 od 17.06.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe mehanizacije za održavanje zelenih površina i parkova dodjeljuje se ponuđaču „PORIN“ d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 16-06/16 od 13.06.2016. godine (broj protokola: 01-1211/16 od 16.06.2016. godine), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Za kompletan dokument kliknite ovdje.

 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Friday, 03 June 2016
Broj: 01-511/16-7
Tuzla, 02.06.2016. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b),  člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-511/16-6.1 od 02.06.2016. godine, u postupku javne nabavke kancelarijskog materijala, direktor JKP  „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-511/16-6.1 od 02.06.2016. godine i ugovor za javnu nabavku kancelarijskog materijala dodjeljuje se ponuđaču „Pčelica-M“ d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 01-1047/15, od 26.05.2016. godine, za ponuđenu cijenu 6.524,16 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
Ostatak dokumenta možete preuzeti ovdje.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Monday, 25 April 2016

Broj: 01-510/16-7
Datum: 22.04.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-510/16-6 od  22.04.2016. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog specijalnog vozila autosmećar sa nadgradnjom (hidraulički press mehanizam za sabijanje otpada) za potrebe JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na ovom linku možete pogledati cijeli dokument.

 
Akcija proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada
Tuesday, 29 March 2016
 Na osnovu člana 123. Odluke o komunalnom redu Općine Tuzla (Službeni glasnik Općine Tuzla 4/10-drugi dio), JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla će prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Grada Tuzla za 2016. godinu, u aprilu mjesecu 2016. godine sprovesti Akciju proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Proljetna akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 18. aprila - 24. aprila, 2016. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpada.
 
Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatraju: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.
 
E-račun za privredna lica
Thursday, 17 March 2016

Ako ste privredni subjekat na području grada Tuzla, i korisnik ste usluga odvoza komunalnog otpada, JKP Komunalac Tuzla d.o.o. Vam je omogućio da mjesečne račune možete primati putem elektronske pošte. Za ovu vrstu dodatne usluge neophodno je da potpišete i ovjerite izjavu za DOSTAVU RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (KUPCI – PRIVREDA), te istu pošaljete na naš email Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Formu izjave možete skinuti ovdje.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 61 - 72 od 164

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 1

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević