Promo brošura
Wednesday, 01 April 2015
 
INFO CENTAR TUZLA
Wednesday, 01 April 2015

  Pozivamo korisnike naših usluga da posjete info pult JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla u INFO CENTRU TUZLA, koji se nalazi u Turalibegovoj ulici, u centru grada kod Kapije.

Svaki radni dan od 08:00-16:00 sati, na našem info pultu možete:

- Potpisati Ugovor za uslugu odvoza komunalnog otpada
- Provjeriti stanje vaše analitičke kartice za uslugu odvoza komunalnog otpada
- Prijaviti  ili odjaviti korisnika usluga
- Dobiti informacije o radu preduzeća
- Uputiti vaše primjedbe i sugestije na rad našeg preduzeća

 
Zimska služba 10.feb.2015
Tuesday, 10 February 2015

 Tokom noći (9-10.feb.2015) uz povećani intenzitet padavina, dežurna zimska služba JKP Komunalac Tuzla intenzivno radi na uklanjanju snijega sa saobraćajnica prema planu i programu rada zimske službe. Usljed jakog intenziteta padavina, tokom noći se radilo na obezbjeđivanju prohodnosti na saobraćajnicama prvog prioriteta (prioriteti), a uz očekivano smanjenje intenziteta padavina tokom dana nastavit će se na obezbjeđivanju prohodnosti i na ostalim prioritetima. Veća temperatura tokom dana omogućit će bolje djelovanje soli iz posipnog materijala, tako da očekujemo obezbjeđenu prohodnost na saobraćajnicama prvog prioriteta, i prema mogućnosti obezbjediti prohodnost na II i III prioritetu. Tokom dana i naredne noći će se nastaviti sa angažmanom svih voznih jedinica zimske službe, kao i radnika na ručnom posipanju šetališta i mostova. Tokom noći, kada smanjena frekvencija saobraćaja omogući, raditi će se na raščiščavanju glavnih raskrsnica i transverzala koje vežu južnu i sjevernu magistralu.

 
Okončani radovi na projektu čiščenja vodotoka
Tuesday, 16 December 2014

 Sa 10. decembrom, 2014. godine uspješno su okončani ugovoreni radovi koji su bili predviđeni u opisu i obimu Ugovora broj OSF FRP_02/14 zaključenog 05.09.2014. godine na projektu "Uklanjanje nanosa i naplavina sa obala i iz korita vodotokova na području općine Tuzla, nastalih nakon poplava u maju 2014 godine".  

 

Na realizaciji projektnih aktivnosti po ugovoru o djelu bilo je uposleno 143 radnika sa liste biroa za zapošljavanje, koja je također bila sastavni dio Ugovora broj OSF FRP_02/14 zaključenog 05.09.2014. godine na projektu "Uklanjanje nanosa i naplavina sa obala i iz korita vodotokova na području grada Tuzle, nastalih nakon poplava u maju 2014 godine".

Pored pomenutih radnika sa biroa tokom cijelog trajanja ralizacije projektnih aktivnosti radio je i određeni broj radnika JKP Komunalac, kao i prateća mehanizacija.

Svi zacrtani ciljevi su uspješno realizovani, bez bilo kakvih incidenata i ozljeda na radu uposlenih radnika, kao i oštećenja na angažovanoj mehanizaciji.

Promo video o toku radova možete pogledati ovdje.

 

 
Krupni otpad - jesen 2014
Monday, 20 October 2014
 Na osnovu člana 123. Odluke o komunalnom redu Općine Tuzla (Službeni glasnik Općine Tuzla 4/10-drugi dio), JKP „Komunalac“ Tuzla će prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Općine Tuzla za 2014. godinu krajem oktobra 2014. godine sprovesti Akciju jesenjskog odvoza krupnog i kabastog otpada...
 

Jesenjska akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 20 - 27. oktobra 2014. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpad.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

 
Čiščenje vodotoka u toku
Tuesday, 23 September 2014

 Mehanizacija i radnici JKP "Komunalac" Tuzla d.o.o. otpočeli su sa radovima na uklanjanju rastinja i smeća sa padina korita rijeke Jale prema utvrđenom planu i programu definisanom u projektu "Uklanjanje nanosa i naplavina sa obala i iz korita vodotokova na području općine Tuzla, nastalih nakon poplava u maju 2014. godine" koji je zaključen dana 05.09.2014. godine u Tuzli, između ugovornih strana: Fonda otvoreno društvo BiH, Općine Tuzla i JKP Komunalac Tuzla. Na poslovima ručnog izvlačenja otpada angažovan je veći broj radnika, nezaposlenih osoba sa evidencije Općinskog biroa za zapošljavanje. U sljedećoj fotogaleriji možete pratiti tok radova. Link

 
Čiščenje vodotoka u pripremi
Wednesday, 10 September 2014

 U narednom periodu mehanizacija i radnici JKP Komunalac Tuzla će biti angažovani na poslovima čiščenja vodotoka od rastinja i nanosa u koritima i sa obala rijeka, potoka. Radit će se dionica rijeke Jale (od mosta kod Doma Penzionera do zapadne granice opštine Tuzla (u dužini 8.5km, regulisano korito potoka Joševica (200m) i regulisano korito Mramorskog potoka od 1,8km.

Predviđeni radovi su definisani u projektu "Uklanjanje nanosa i naplavina sa obala i iz korita vodotokova na području općine Tuzla, nastalih nakon poplava u maju 2014. godine" koji je zaključen dana 05.09.2014. godine u Tuzli, između ugovornih strana: Fonda otvoreno društvo BiH, Općine Tuzla i JKP Komunalac Tuzla.  

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 73 - 84 od 156

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?