Nadležne institucije
Nadležne institucije za pitanja komunalnih djelatnosti i zaštite okoliša.
  Web Linkovi Posjeta
  Link   Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Osim nadležnosti vanjskotrgovinske politike, sporazuma, vrši i usklađivanje planova entitetskih tijela vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima poljoprivrede, energetike, zaštita okoline, razvoj i korištenje prirodnih resursa i turizma
1389
  Link   Federalno ministarstvo okoliša i turizma
Federalno ministarstvo okoliša i turizma vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na: ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategije i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta.
1972
  Link   Fond za zaštitu okoliša
Fond za zaštitu okoliša FBiH je strukturirana neprofitabilna javna ustanova u svojstvu pravnog lica s pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o Fondu i Statutom Fonda. Sjedište Fonda je u Sarajevu.
1119
  Link   Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK
MPUIZO vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: -zaštitu prirodne okolice i koordinaciju aktivnosti na istraživanju, planiranju, finansiranju i praćenju stanja i kontrole okolice i obnovu ratom uništenog graditeljskog nasljeđa.
2141
  Link   Općina Tuzla
Općina obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti i stara se o izgradnji, osigurava zaštitu i uređenje čovjekove okoline, u skladu sa zakonima.
2312
  Link   Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ općine Tuzla
Prati stanje, provodi utvrđenu politiku, izvršava i obezbjeđue izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti komunalnih djelatnosti i mjesne samouprave.
1173
 

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević