Komunalac
Tehnička Služba

Adresa:
Husinskih rudara bb
Tuzla
FBiH
Bosna i Hercegovina
75000

Telefon: 035/302 555
Fax: 035/302 556

Info: JKP "KOMUNALAC TUZLA