ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

Osnovna djelatnost JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla je prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada na području grada Tuzla. Uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je svih 40 mjesnih zajednica grada Tuzla.

Prema evidenciji uslugom odvoza komunalnog otpada obuhvaćeno je oko 38.500 domaćinstava i oko 2.000 privrednih subjekata, ustanova i privrednih lica. Utovar i transport komunalnog otpada vrši se pomoću 16 specijalnih vozila, autosmećara sa tovarnim prostorom koji je opremljen hidrauličkim press mehanizmom za sabijanje komunalnog otpada.

 


Za odvoz komunalnog, industrijskog i građevinskog otpada iz većih privrednih subjekata, kao i transport kabastog otpada iz domaćinstava, koriste se 3 specijalna vozila, podizača za utovar i transport velikih kontejnera tzv. peka (V=5m3 i 7m3).

 

 

Za odlaganje otpada koriste se tipicirane posude, kontejneri (1,1m3) raspoređeni po gradu na zato predviđena postolja. Trenutno je postavljeno preko 1500 posuda za korisnike naših usluga u kolektivnom stanovanju i određenog broja korisnika u individualnom stanovanju. Pražnjenje kontejnera vrši se prema utvrđenom Planu i programu rada.

 


Konstantno se radi na povećanju broja postavljenih kontejnera i proširenju područja pokrivenog ovim vidom odlaganja otpada.
 

ODVOZ KRUPNOG (KABASTOG) OTPADA PO NASELJIMA
Odvoz krupnog otpada iz domaćinstava se vrši organizovano dva puta godišnje (proljeće i jesen). Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Mjesto odlaganja ove vrste otpada su postolja oko kontejnera ili kante u individualnom stanovanju u vrijeme akcije.

 

 

ODRŽAVANJE HIGIJENE TIPIZIRANIH POSUDA ZA KOMUNALNI OTPAD
Jednom godišnje prema Planu i programu vrši se pranje i čiščenje kontejnera za odlaganje komunalnog otpada po naseljima grada Tuzla. U sklopu realizacije ovog programa podrazumjeva se intenzivnije pražnjenje kontejnera uz uklanjanje rasutog otpada unutar i izvan kontejnera, pranje kontejnera vodenim šmrkom, kao i pranje i čiščenje prostora oko kontejnera. Nakon pranja vrši se adekvatna dezinfekcija posuda i prostora oko istih.