MAPE I PRIORITETA

ZIMSKOG ODRŽAVANJA SAOBRAĆAJNICA

 

 

I – PRIORITET 
1.      Svi putni pravci koji vode do bolničkog kompleksa na Gradini
a.      iz pravca ul. Armije BiH
b.      iz pravca ul. Titove
c.      iz pravca ul. Kulina Bana (Muzička Škola)
2.      Prilazni put bolnici u Slavinovićima i klinici za Srce
3.      Prilazni put psihijatrijskoj klinici u Solini
4.      Prilazni put Domu Zdravlja Tuzla
5.      Svi prilazi policijskim stanicama i vatrogasnim službama
6.      Put Deponiji Desetine iz pravca sjeverne saobraćajnice
7.      Sjeverna saobračajnica od Siporeksa do Brčanske Malte
8.      Južna saobraćajnica od Mejdana do Brčanske Malte
9.      Saobraćajnica iz pravca Husina do Siporeksa (stara cesta)
10.  Transverzale koje vežu sjevernu i južnu saobraćajnicu,
11.  Ulica Hendek

Nakon potpunog obezbjeđenja prohodnosti ulica u I-om prioritetu,

sa prestankom padavina, u što kraćem roku će se pristupiti raščišćavanju ostala dva prioriteta.

 

Na osnovu Odluke o komunalnom redu Član 131 građani, kućni savjeti, preduzeća i druga pravna lica, dužni su da doprinose održavanju i čišćenju snijega i leda, kao i čišćenju snijega i leda oko objekata koje koriste. Nadzor nad izvršenjem ovih obaveza vršiti će Općinski organ uprave nadležan za poslove komunalne inspekcije.

II – PRIORITET      
1. Prilazni putevi Mjesnim Zajednicama
2. Kiseljak, Pasci, Smajići, Ravna Trešnja
3. Bukinje, Lipnica, Srednja Lipnica, Gornja Lipnica, Trstje
4. Tetima, Hidani, Breške, Gornja Obodnica, Donja Obodnica, Avdibašići
5. Mramor, Dobrnja, Dragunja, Avdibašići
6. Gornja Obodnica, Donja Obodnica, Avdibašići, Dragunja, Donja Lipnica
7. Tuzla-Šićki Brod-Plane
8. Husino – Kiseljak, Husino – Pasci

III – PRIORITET
Sve ulice u naseljenim mjestima:  
1. Sjenjak – Slavinovići – Solina,
2. Ulice u MZ Brčanska Malta- Novi Grad I i II- Stupine- Zlokovac
3. Kula- Centar grada- Kula i Mosnik
4. Dragodol- Tušanj- Slatina i Batva
5. Miladije – Solana – Kreka
6. Hasana Brkića
7. VI Bosanska

Uklanjanje snijega i leda sa trotoara po sljedećim prioritetima:

I – PRIORITET
• Trotoari oko Doma Zdravlja,
• Pješački prilazi bolnici Gradina
• Svi pješački mostovi i stepeništa


II – PRIORITET
• Trotoari u Armijskoj ulici,
• Trotoari na Sjevernoj i Južnoj saobraćajnici
• Centar grada oko stare zgrade općine i pijace do Suda i MUP-a i pasarela kod pozorišta
• Trotoari u naseljenim mjestima
• Javna stepeništa