Izmjene i dopune Plana JN 2020
Monday, 16 November 2020

Datum: 12.11.2020. godine
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) Direktor JKP „ Komunalac“ d.o.o. Tuzla, donosi
IZMJENE I DOPUNE  PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. godinu

Plan javnih nabavki JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Komunalac d.o.o. Tuzla Odlukom broj: 01-90A/20-2 od 16.01.2020. godine mijenja se u sljedećem:

Briše se stavka pod rednim brojem 2 u dijelu I Nabavka roba - Kamion autocisterna (korišten).

Osttak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Izmjene i dopune Plana JN 2020
Thursday, 29 October 2020

Broj: 01-2042/20
Tuzla, 27.10.2020. godine

Na osnovu odredbe člana 8., a u vezi sa članom 35. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), direktor JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, dana 12.10.2020. godine donosi ODLUKU o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Član 1.

U Planu javnih nabavki JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla za 2020. godinu br:01-90A/20-2 od 16.01.2020. godine, vrše se izmjene i dopune, kako slijedi: Stavka pod rednim brojem 6 u dijelu I Nabavka roba - Nabavka posuda za komunalni otpad...

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Poziv za dostavu ponude
Thursday, 01 October 2020
Broj: 01-1779/20-2
Datum: 30.09.2020. godine


PREDMET:  Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga sistematskog pregleda       zaposlenih u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla

Poštovani,

Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16) i Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga sistematskog pregleda zaposlenih, broj: 01-1779/20-1 od 23.09.2020. godine,

POZIVAMO VAS da dostavite ponudu za vršenje usluga sistematskog pregleda zaposlenih  u JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla.

Cijeli dokument možete preuzeti ovdje.
 
Informacija o pregovarackom postupku
Wednesday, 23 September 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-1478/20-3

Tuzla, 23.09.2020. godine

INFORMACIJA o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku rezervnih dijelova za nadgradnju kamiona marke Atrik.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku rezervnih dijelova za nadgradnju kamiona marke Atrik. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.

Cijeli dokument mozete preuzeti ovdje.

 
Informacija-pregovaracki postupak
Wednesday, 16 September 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-1730/20-3

INFORMACIJA o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku ULJA I MAZIVA ZA TERETNI PROGRAM.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.
 
Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.
 
Javni oglas za prjem radnika
Friday, 28 August 2020

Broj: 01-1594/20-1
Datum: 26.08.2020. godine

Na osnovu odredbi člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19) i člana 3. Odluke o potrebi prijema u radni odnos, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos:

1.    Radnik na selekciji otpada,    4 izvršioca,   na neodređeno vrijeme
2.    Radnik na utovaru smeća, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
3.    Vrtlarski radnik – kosac,   1 izvršilac, na određeno vrijeme (12 mjeseci) 

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

 
Pregovarački postupak
Tuesday, 25 August 2020
EVIDENCIJSKI BROJ: 01-1574/20-3
Tuzla, 25.08.2020. godine
I N F O R M A C I J A o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku ULJA I MAZIVA ZA TERETNI PROGRAM. U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.
 
Kompletan dokument možete preuzeti ovdje.
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 12 od 164

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević