Izmjene i dopune Plana JN 2020
Thursday, 23 July 2020
Datum: 22.07.2020. godine
Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) Direktor JKP „ Komunalac“ d.o.o. Tuzla, donosi
IZMJENE I DOPUNE  PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. godinu

Plan javnih nabavki JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Komunalac d.o.o. Tuzla Odlukom broj: 01-90A/20-2 od 16.01.2020. godine mijenja se u sljedećem:
Stavka pod rednim brojem 30 u dijelu I Nabavka roba - Nabavka utovarivača (građevinska mašina) mijenja se u dijelu procijenjena vrijednost nabavke, koja sada iznosi 45.000,00KM.
 
Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
Informacija o pregovaračkom postupku
Thursday, 25 June 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-1146/20-3
Tuzla, 25.06.2020. godine

INFORMACIJA o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještavamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos
Monday, 15 June 2020

Broj: 01-1046/20-1
Datum, 15.06.2020. godine


Na osnovu odredbi člana 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 4/19 i 4/20) i člana 3. Odluke o potrebi prijema u radni odnos, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos:

1.     Varilac-bravar,    1 izvršilac,   na neodređeno vrijeme
2.     Automehaničar,    1 izvršilac,   na neodređeno vrijeme
3.     Stručni saradnik za arhivu, 1 izvršilac,   na neodređeno vrijeme

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac možete skinuti ovdje.

 
Informacija o pregovaračkom postupku
Wednesday, 10 June 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-1019/20-3
Tuzla, 10.06.2020. godine


I N F O R M A C I J A o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.

Cijeli dokument možeteprogledati ovdje.

 
Izmjene Plana javnih nabavki za 2020
Monday, 08 June 2020
Datum: 22.05.2020. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) Direktor JKP „ Komunalac“ d.o.o. Tuzla, donosi
IZMJENE I DOPUNE  PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2020. godinu

Plan javnih nabavki JKP Komunalac d.o.o. Tuzla, usvojen od strane Nadzornog odbora JKP Komunalac d.o.o. Tuzla Odlukom broj: 01-90A/20-2 od 16.01.2020. godine mijenja se u sljedećem:

Stavka pod rednim brojem 6 u dijelu I Nabavka roba - Nabavka posuda za komunalni otpad (kontejnera 1,1 m3   i otvoreni kontejneri 7m³) mijenja se u dijeli procijenjena vrijednost nabavke, koja sada iznosi 50.000,00KM.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 

 
Informacija o pregovaračkom postupku
Tuesday, 02 June 2020

EVIDENCIJSKI BROJ: 01-951/20-3
Tuzla, 02.06.2020. godine

I N F O R M A C I J A o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za javnu nabavku REZERVNIH DIJELOVA ZA TERETNA VOZILA.

U ime JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla a u skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama (SG BiH broj 39/14), obavještvamo Vas o provođenju javne nabavke putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku. Tendersku dokumentaciju - I dio, poziv za učešće pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci možete dobiti slanjem pismenog zahtjeva na niže navedene email adrese ili ostale načine komuniciranja.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
ODLUKU o oslobađanju obaveze plaćanja usluge
Monday, 04 May 2020

Broj: 01-540A/20
Tuzla, 20.03.2020. godine

Na osnovu Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-12/20 od 17.03.2020. godine, broj: 12-40-6-148-11/20 od 17.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-10-/20 od 17.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-46/20 od 24.03.2020.godine kao i Naredbi broj: 12-40-6-148-10-1/20 od 27.03.2020.godine, broj: 12-40-6-148-11-1/20 od 27.03.2020. godine i broj 12-40-6-148-12-1/20 od 27.03.2020.godine, Odluke Vlade TK br 02/1-40-6226/20 OD 17.03.2020. godine o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području TK, a na osnovu člana 53. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća donosi sljedeću ODLUKU o oslobađanju obaveze plaćanja usluge odvoza i deponovanja komunalnog otpada za pravne subjekte

I

Pravnim subjektima, korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada, kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite naređeno privremeno obustavljanje pružanja usluga odnosno obavljanja registrovanih djelatnosti, a kojima se usluga odvoza komunalnog otpada obračunava u fiksnom iznosu na mjesečnom nivou, neće se vršiti fakturisanje usluge odvoza komunalnog otpada u periodu 17.03.-30.04.2020. godine.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 12 od 157

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević