Izmjena Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Friday, 05 May 2017

Broj:01-791/17-2
Tuzla, 27.04.2017. godine


Na osnovu odredbe člana 8., a u vezi sa članom 35. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), na prijedlog uprave preduzeća, Nadzorni odbor JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, na sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donio je ODLUKU o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Na ovom linku možete pogledati cijeli dokument.

 
Svečano otvoren ogledni centar za odlaganje sekundarnih sirovina
Thursday, 27 April 2017

Svečano otvaren prvi Centar za odvajanje sekundarnih sirovina u kojem će građani Tuzle imati mjesto gdje će moći odložiti staklenu ambalažu, plastiku, papir, karton limenke, kao i otpadne baterije. Pored Grada Tuzla, JKP-a “Komunalac“ i Ambasade Švicarske u BiH, u izgradnju, osposobljavanje i njegov rad su se uključili i Centar za ekologiju i energiju, i  Eko život- ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH. Formiranje Centra i uspostavljanje sistema prikupljanja i recikliranja sekundarnih sirovina,  predstavljaju značajne pomake vezane za upravljanje otpadom na području grada Tuzle, prema standardima EU. Ovaj pilot projekat će pokazati zainteresiranost građana da počnu sa odvajanjem ovih vrijednih sirovina i, ako se pokažu pozitivni rezultati, projekat će se prenijeti i na druge dijelove grada.

 
Odluka o najpovoljnijem ponuđaču 01-382/17-7
Wednesday, 15 March 2017

Broj: 01-382/17-7
Datum: 15.03.2017. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-382/17-6 od  15.03.2017. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog dostavnog vozila Pickup,  direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-382/17-6 od 15.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe polovnog dostavnog vozila Pickup dodjeljuje se ponuđaču „SV Company“ d.o.o. Trn-Laktaši, ponuda broj: 01-497/17 od 14.03.2017. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-01-1204/16-6
Monday, 08 August 2016

Broj: 01-1204/16-6
Tuzla, 28.07.2016. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b),  člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1204/16-5.3 od 27.07.2016. godine, u postupku javne nabavke ulja i maziva, direktor JKP  „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1204/16-5.3 od 27.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku ulja i maziva dodjeljuje se ponuđaču „Mirado“ d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 01-1520/16, od 22.07.2016. godine, za ponuđenu cijenu 4.173,85 КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-759/16-12
Monday, 18 July 2016

Broj: 01-759/16-12
Datum: 13.07.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-759/16-11 od  13.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe dizel goriva BAS EN 590 euro 5, direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-759/16-11 od 13.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe dizel goriva BAS EN 590 euro 5 dodjeljuje se ponuđaču „Hifa“ d.o.o. Tešanj, ponuda broj: 01-1382/16 od 12.07.2016. godine, za ponuđenu cijenu od 275.310,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-984/16-7
Monday, 18 July 2016

Broj: 01-984/16-7
Datum: 11.07.2016. godina
Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-984/16-6 od  11.07.2016. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog kiper kamiona nosivosti do 8 tona, direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-984/16-6 od 11.07.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe polovnog kiper kamiona nosivosti do 8 tona dodjeljuje se ponuđaču „SV Company“ d.o.o. Trn-Laktaši, ponuda broj: 01-1349/16 od 07.07.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-1122/16-6
Thursday, 23 June 2016

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-1122/16-5 od  17.06.2016. godine, u postupku javne nabavke robe mehanizacije za održavanje zelenih površina i parkova Direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-1122/16-5 od 17.06.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe mehanizacije za održavanje zelenih površina i parkova dodjeljuje se ponuđaču „PORIN“ d.o.o. Tuzla, ponuda broj: 16-06/16 od 13.06.2016. godine (broj protokola: 01-1211/16 od 16.06.2016. godine), kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Za kompletan dokument kliknite ovdje.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 49 - 60 od 156

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 5

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević