E-račun za privredna lica
Thursday, 17 March 2016

Ako ste privredni subjekat na području grada Tuzla, i korisnik ste usluga odvoza komunalnog otpada, JKP Komunalac Tuzla d.o.o. Vam je omogućio da mjesečne račune možete primati putem elektronske pošte. Za ovu vrstu dodatne usluge neophodno je da potpišete i ovjerite izjavu za DOSTAVU RAČUNA PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE (KUPCI – PRIVREDA), te istu pošaljete na naš email Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript Formu izjave možete skinuti ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-237/16-7
Monday, 14 March 2016

Broj: 01-237/16-7
Datum: 07.03.2016. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-237/16-6 od  07.03.2016. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-237/16-6 od 07.03.2016. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja građevinskih mašina dodjeljuje se ponuđaču „EXPERTING“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-421/16 od 03.03.2016. godine, za ponuđenu cijenu 3.105,00 KM КМ, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
Odluka za javnu nabavku br. 01-236/16-7
Monday, 14 March 2016

Broj: 01-236/16-7
Datum: 09.03.2016. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-236/16-6 od  09.03.2016. godine, u postupku javne nabavke robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-236/16-6 od 09.03.2016. godine i ugovor za javnu nabavku robe novog dostavnog vozila za prevoz reciklata i rad projektnog tima dodjeljuje se ponuđaču „GUMA M“ d.o.o. Mostar, ponuda broj: 01-445/16 od 08.03.2016. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pregledati ovdje.

 
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Wednesday, 24 February 2016

Broj: 01-2184-15/16-7
Datum:05.02.2016. godine


Na osnovu člana 69. stav 3., člana 70. st. 6.Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na osnovu Uputstva Agencije za javne nabavke br: 02-02-1-4855-1/15 od 22.12.2015. godine, zaprimljen kod ugovornog organa pod brojem: 01-2337/15 dana 24.12.2015. godine, a u postupku javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor preduzeća je donio ODLUKU о otkazivanju postupka javne nabavke.

Član 1.
Otkazuje se postupak javne nabavke usluga revizije finansijskih izvještaja JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.

 
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2016. godinu
Tuesday, 09 February 2016

Broj: 01- 2249/15-3.1
Tuzla, 09.02.2016. godina

Na osnovu 17. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik BiH'' broj: 39/14) i člana 53. Statuta JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, te na osnovu Zahtjeva za izmjenu i dopunu Plana nabavki za 2016. godinu br: 01-191/16 od 05.02.2016. godine podnesenog od strane rukovodioca Sektora tehničkih poslova, direktor preduzeća donosi O D L U K U o Izmjenama i dopunama Plana nabavki JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla za 2016. godinu.

Na sljedećem linku možete pročitati cijelu Odluku.

 
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
Thursday, 04 February 2016

Broj: 01-501-14/16-1
Datum: 04.02.2016. godine


Na osnovu člana 69. stav (3), člana 70. st. 4., Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u postupku javne nabavke robe dizel goriva (euro 5) za teretna motorna vozila broj: 938-1-1-1-14/14 objavljen u Službenom glasniku BiH broj: 26/14 dana 07.04.2014. godine, direktor preduzeća je donio ODLUKU о otkazivanju postupka javne nabavke.

Član 1.
Otkazuje se postupak javne nabavke robe dizel goriva (euro 5) za teretna motorna vozila iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke.

Na ovom linku možete pročitati ostatak dokumenta.

 
8. januar, 2016
Friday, 08 January 2016

Tokom noći 7. na 8. januar, 2016. god. dežurna služba zimskog održavanja radila na oslobađanju autobuskih stajališta i raskrsnica na južnoj i sjevernoj saobraćajnici od leda i snijega, kao i određeni dio trotoara gdje je moguć pristup mehanizaciji. Jedan dio mehanizacije je bio angažovan na oslobađanju od leda i snijega saobraćajnica II i III prioriteta. Jači minus u jutarnjim satima usmjerio je jedan dio mehanizacije na posipanje abrazivnog materijala po saobraćajnicama I prioriteta.

Tokom dana planiran je nastavak uređenja trotoara i sporednih ulica u gradu ručnim i mašinskim putem, a dio mehanizacije će raditi na uklanjanju leda i snijega sa saobraćajnica u padinskim naseljima i prigradskim mjesnim zajednicama.  

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 49 - 60 od 146

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević