Nabavka sezonskog cvijeća i sadnica
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-566/17-9
Datum: 21.04.2017. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-566/17-8 od  21.04.2017. godine, u postupku javne nabavke sezonskog cvijeća i sadnica, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-566/17-8 od 21.04.2017. godine i ugovor za javnu nabavkusezonskog cvijeća i sadnicadodjeljuje se ponuđaču„Eko centar GS“ d.o.o. Srebrenik, ponuda br: 01-759/17 od 14.04.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 26,10 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Usluga sistematskog pregleda radnika
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-415/17-7
Datum: 28.03.2017. godina


Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), član, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-415/17-6 od  28.03.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga sistematskog pregleda radnika, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-415/17-6 od 28.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda radnika dodjeljuje se ponuđačuSpecijalistički centar „S MEDICO“ Bijeljina, ponuda br: 01-547/17 od 21.03.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 9.900,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Održavanje i remont hidrauličkih sklopova
Monday, 08 May 2017

Broj: 01-516/17-7
Datum: 08.05.2017. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-516/17-6 od  05.05.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova (pumpe, cilindri, mjenjači, hidromotori i sl), direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-516/17-6 od 05.05.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova (pumpe, cilindri, mjenjači, hidromotori i sl)  dodjeljuje se ponuđaču „EXPERTING“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-881/17 od 04.05.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 5.520,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.

 
Benzin i dizel za putnički program
Monday, 08 May 2017
Broj: 01-632/17-10
Datum: 08.05.2017.godine
Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-632/17-9 od 05.05.2017. godine, u postupku javne nabavke dizel goriva za putnički program, benzin za putnički i teretni program i benzin za sitnu mehanizaciju u vlasništvu JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-632/17-9 od 05.05.2017. godine i ugovor za javnu nabavku za LOT 1-dizel goriva za putnički program dodjeljuje se ponuđaču „Hifa“ d.o.o. Tešanj po ponudi broj: 01-880/17 od 04.05.2017. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu sa PDV-om i popustom u iznosu od 1,76 KM/l i ukupnom cijenom na traženu količinu u iznosu od 4.400,00 KM; za LOT 2-benzin za putnički i teretni program i benzin za sitnu mehanizaciju dodjeljuje se ponuđaču „Hifa“ d.o.o. Tešanj po ponudi broj: 01-879/17 od 04.05.2017. godine, za ponuđenu jediničnu cijenu sa PDV-om i popustom u iznosu od 1,76 KM/l i ukupnom cijenom na traženu količinu u iznosu od 21.120,00 KM; kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
Izmjena Plana javnih nabavki za 2017. godinu
Friday, 05 May 2017

Broj:01-791/17-2
Tuzla, 27.04.2017. godine


Na osnovu odredbe člana 8., a u vezi sa članom 35. Zakona o javnim preduzećima FBiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14), na prijedlog uprave preduzeća, Nadzorni odbor JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, na sjednici održanoj 27.04.2017. godine, donio je ODLUKU o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu

Na ovom linku možete pogledati cijeli dokument.

 
Svečano otvoren ogledni centar za odlaganje sekundarnih sirovina
Thursday, 27 April 2017

Svečano otvaren prvi Centar za odvajanje sekundarnih sirovina u kojem će građani Tuzle imati mjesto gdje će moći odložiti staklenu ambalažu, plastiku, papir, karton limenke, kao i otpadne baterije. Pored Grada Tuzla, JKP-a “Komunalac“ i Ambasade Švicarske u BiH, u izgradnju, osposobljavanje i njegov rad su se uključili i Centar za ekologiju i energiju, i  Eko život- ovlašteni BH operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom na području Federacije BiH. Formiranje Centra i uspostavljanje sistema prikupljanja i recikliranja sekundarnih sirovina,  predstavljaju značajne pomake vezane za upravljanje otpadom na području grada Tuzle, prema standardima EU. Ovaj pilot projekat će pokazati zainteresiranost građana da počnu sa odvajanjem ovih vrijednih sirovina i, ako se pokažu pozitivni rezultati, projekat će se prenijeti i na druge dijelove grada.

 
Odluka o najpovoljnijem ponuđaču 01-382/17-7
Wednesday, 15 March 2017

Broj: 01-382/17-7
Datum: 15.03.2017. godina

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 2., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-382/17-6 od  15.03.2017. godine, u postupku javne nabavke robe polovnog dostavnog vozila Pickup,  direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Član 1.
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-382/17-6 od 15.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku robe polovnog dostavnog vozila Pickup dodjeljuje se ponuđaču „SV Company“ d.o.o. Trn-Laktaši, ponuda broj: 01-497/17 od 14.03.2017. godine, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Ostatak dokumenta možete pogledati ovdje.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 49 - 60 od 160

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

SHOOLS WASTE LESS

VIDEO PREZENTACIJE

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević