JAVNI OGLAS - LICITACIJA
Thursday, 06 December 2018

Broj: 01- 2282/18-1
Tuzla, 03.12.2018. godine

 
Na osnovu člana 53. Statuta JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla, te Odluke o prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje-licitacije br:01-2282/18 od 03.12.2018. godine, direktor preduzeća objavljuje JAVNI OGLAS o prodaji dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije.

PREDMET PRODAJE:

Predmet Javnog oglasa je prodaja dotrajalih vozila i opreme putem javne prodaje – licitacije, i to:

Buldožer LIEBHERR PR 724 LGP
proizvođač: LIEBHERR
tip: PR 724 LGP
ser.br: VAUZO755KZT011273
god prozvodnje: 2010.
motor: 120 k W

Viljuškar HYUNDAI HB 15 E
proizvođač: HYUNDAI  
tip: HB 15 E
ser.br: 2151266
godina proizvodnje: 2011.
Ostalo: neispravan sat

Viljuškar dizel
Stanje: neispravan

Teretno vozilo, Samoistovarivač/kiper DAIMLER-BENZ
Proizvođač: DAIMLER-BENZ
Tip: 1617
Broj šasije: 38506714698304
godina proizvodnje: 1980.
Motor: dizel

 

Više informacija iz Oglasa možete pogledati ovdje.

 
Projekat "Selektivno prikupljanje organskog otpada"
Thursday, 11 October 2018
Početkom augusta 2018. otpočela je realizacija projekta "Selektivno prikupljanje organskog otpada iz privrednih subjekata u gradu Tuzla". Značaj predvidjenih ciljeva projekta kada je u pitanju zaštita životne sredine i upravljanje otpadom je prepoznat i podržan od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH , kao glavnog pokrovitelja sa učešćem od 40.000,00KM, dok je učešće JKP Komunalac Tuzla d.o.o. u iznosu od 27.948,12KM kao nosioca aktivnosti. Kompletan budžet projekta će biti utrošen za nabavku adekvatne opreme, a sve u cilju uspješne realizacije zacrtanih projektnih ciljeva. Sve realizovane aktivnosti u toku trajanja projekta ce se moci pratiti u vidu novosti na ovom web portalu. 

Opširnije...
 
Akcija proljetnjeg preuzimanja kabastog otpada
Thursday, 05 April 2018

Proljetna akcija organizovanog odvoza krupnog i kabastog otpada za vašu MZ, predviđena je u vrijeme redovnog odvoza komunalnog otpada, u sedmici od 16. aprila - 22. aprila 2017. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Otpad će se odlagati za korisnike usluga u kolektivnom smještaju (zgrade) pored postavljenih kontejnera za komunalni otpad, a za individualni smještaj na mjesta gdje korisnici usluga uobičajeno ostavljaju svoje kante sa komunalnim otpadom, u dane redovnog odvoza istog. Građani će imati priliku da u dane redovnog odvoza komunalnog otpada, odlože i stari namještaj, sanitarije i druge vrstu otpada koje pripadaju kategoriji krupnog i kabastog otpada.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, stari namještaj, dijelovi sanitarne opreme i slično. Krupnim i kabastim otpadom se ne smatra: iskopni materijal, građevinski otpad, šut, šljaka, pepeo, ostaci vozila (karoserije) te zeleni otpad.

 
Odluka o najpovoljnijem ponudjaču 01-901/17-7
Tuesday, 06 June 2017
Broj: 01-901/17-7
Tuzla, 05.06.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b),  člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-901/17-6 od 02.06.2017. godine, u postupku javne nabavke bankarskih usluga-odobravanje kredita za nabavku opreme, direktor JKP  „Komunalac“ d.o.o. Tuzla donio je ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-901/17-6 od 02.06.2017. godine i ugovor za javnu nabavku bankarskih usluga-odobravanje kredita za nabavku opreme-dodjeljuje se ponuđaču NLB Banka d.d. Sarajevo, ponuda broj: 01-1106/17 od 01.06.2017. godine, za ponuđenu cijenu 25.360,00 КМ,  kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
Cijeli dokument možete pogledati ovdje.
 
Nabavka sezonskog cvijeća i sadnica
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-566/17-9
Datum: 21.04.2017. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-566/17-8 od  21.04.2017. godine, u postupku javne nabavke sezonskog cvijeća i sadnica, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
 
Član 1.
 
Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-566/17-8 od 21.04.2017. godine i ugovor za javnu nabavkusezonskog cvijeća i sadnicadodjeljuje se ponuđaču„Eko centar GS“ d.o.o. Srebrenik, ponuda br: 01-759/17 od 14.04.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 26,10 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Usluga sistematskog pregleda radnika
Tuesday, 09 May 2017
Broj: 01-415/17-7
Datum: 28.03.2017. godina


Na temelju člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), član, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-415/17-6 od  28.03.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga sistematskog pregleda radnika, direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzlaje donio ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.


Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-415/17-6 od 28.03.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga sistematskog pregleda radnika dodjeljuje se ponuđačuSpecijalistički centar „S MEDICO“ Bijeljina, ponuda br: 01-547/17 od 21.03.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 9.900,00 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.
 
Kompletan dokument možete pogledati ovdje.
 
Održavanje i remont hidrauličkih sklopova
Monday, 08 May 2017

Broj: 01-516/17-7
Datum: 08.05.2017. godina


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 01-516/17-6 od  05.05.2017. godine, u postupku javne nabavke usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova (pumpe, cilindri, mjenjači, hidromotori i sl), direktor JKP „Komunalac“ d.o.o Tuzla je donio ОDLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-516/17-6 od 05.05.2017. godine i ugovor za javnu nabavku usluga održavanja i remonta hidrauličkih sklopova (pumpe, cilindri, mjenjači, hidromotori i sl)  dodjeljuje se ponuđaču „EXPERTING“ d.o.o. Živinice, ponuda broj: 01-881/17 od 04.05.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 5.520,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Kompletan dokument možete pogledati ovdje.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 49 - 60 od 164

DIMNJACARSKA SLUZBA

IZVJEŠTAJI

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2019. - 31.12.2019. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2018. - 31.12.2018. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2017. - 31.12.2017. GODINE

 

 PREUZMI OVDJE

 

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2016. - 31.12.2016. GODINE

PREUZMI OVDJE

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

O POSLOVANJU PREDUZEĆA

ZA PERIOD

01.01.2015-31.12.2015.GODINE

PREUZMI OVDJE

SUBREC

SERVISNE INFORMACIJE

Poziv svim vlasnicima firmi za ostvarivanje poslovne saradnje iz oblasti marketinga. JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla svakog mjeseca štampa i podijeli oko 38.500 računa za korisnike naših usluga odvoza smeća iz kategorije domaćinstava koji žive na području grada Tuzla i to svih 40 Mjesnih zajednica (gradskih i prigradskih). Više informacija na sljedećem linku.

...

 

 

 

 ANKETA

Da li biste razdvajali vaš otpad iz domaćinstva, ako se zato stvore uslovi?
 

Galerija slika

TRENUTNO NA SITE-U

Gostiju online: 6

SHOOLS WASTE LESS

POSLOVNI PARTNERI

Općina Tuzla

VREMENSKA PROGNOZA


design by Edin Dizdarević